PRAKTICKÝ A REHABILITAČNÍ LÉKAŘ

 
Provádíme léčebně-preventivní péči u registrovaných pacientů včetně akutních ošetření ostatních nemocných jednak v ordinaci v Kolíně.

  

   

 

 • Diagnostika a léčba pacientů s vysokým krevním tlakem, onemocněním srdce, cév, cukrovkou a poruchami metabolizmu tuků, onemocněním plic
 • Předoperační vyšetření, preventivní a dispenzární prohlídky
 • Preventivní vyhledávání rizik civilizačních nemocí a nádorových onemocnění
 • Ošetření v rámci návštěvní služby, rodinný lékař, elektronická komunikace
 • EKG, orientační spirometrie, orientační audiometrie
 • CRP test - vyšetření odlišující virové a bakteriální infekce
 • QuickRead test k zjištění mikroskopické přítomnosti krve ve stolici
 • Odběry krve a jiného biologického materiálu a jeho laboratorní zpracování
 • Návaznost na specializovanou péči odbornými lékaři renomovaných pracovišť
 • Očkování, cestovní medicína
 • Vyšetření řidičů motorových vozidel

 

Lékař pracovně lékařských služeb

Pracovně lékařská péče je zdravotní péče, kterou ve spolupráci se zaměstnavatelem zajišťují zdravotnická zařízení na základě uzavřené smlouvy . Náplň činnosti je zaměřena na prevenci ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů. Pracovně lékařská péče je vyjmuta ze svobodné volby lékaře.

Všechny organizace, ve kterých pracují zaměstnanci na pracovních místech zařazených v kategoriích 2-4 podle kategorizace prací, jsou pro ně povinny smluvně zajistit pracovně lékařskou péči. Pouze prohlídky pro zaměstnance zařazených v kategorii 1 mohou vykonávat registrující praktičtí lékaři.

Závazným předpisem je vyhláška ministerstva zahraničních věcí č. 145/1988 Sb. o úmluvě o závodních zdravotních službách, zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce.

 

Specialista v oboru fyziatrie a léčebné rehabilitace

Úkolem rehabilitačního lékaře je posuzování svalově-kosterního aparátu člověka. Navrhuje krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační program s cílem zlepšení  celkové tělesné kondice, korekce vadného držení těla, zlepšení kvality života.

Značný význam rehabilitace je v oblasti preventivní. Rehabilitačními postupy se ovlivňují nejen stavy bezprostředně související se základním onemocněním, ale i obecné zdravotní problémy pacientů.

Do kompetence rehabilitačního lékaře spadá i předpis vhodných rehabilitačních pomůcek, poradenství v oblasti volnočasových aktivit apod.

Nezbytná je spolupráce s fyzioterapeuty týmu a jejich vzájemná koordinace činností.