PRAKTICKÝ A REHABILITAČNÍ LÉKAŘ

Smluvní ceny
(není-li poskytnutá zdravotní péče uhrazena ze zdravotního pojištění)  

Vyšetření lékařem   1 000,- Kč
Opakované vyšetření      600,- Kč
(Zahrnuje vstupní a 1x kontrolní vyšetření.)    
     
Stanovení okultního krvácení přístrojem Quikread      300,- Kč
Stanovení CRP přístrojem Quikread      300,- Kč
Vyšetření EKG s popisem      300,- Kč
Vyplnění tiskopisů včetně řidičského průkazu      300,- Kč
Vstupní prohlídka do zaměstnání, řidičský průkaz, potravinářský průkaz, svářečský 
průkaz, vyšetření sportovce atd.
   300,- Kč
Oznámení pojistné události z úrazového pojištění, posudek o bolestném,
zprávy pro účast na rekondičních pobytech, lékařská zpráva pro potřeby pacienta, atd.
   300,- Kč
Zbrojní průkaz      500,- Kč
Aplikace léčebného laseru 1 aplikace      70,- Kč
Aplikace rázové vlny 1 aplikace    400,- Kč
  každá další lokalita  +200,- Kč
Injekce i.m., s.c., i.d., i.v. 1 aplikace (bez ceny léku)      70,- Kč

(Cena použitých léků je v souladu s platným Číselníkem VZP.)

 

FYZIOTERAPIE

Smluvní ceny
(není-li poskytnutá zdravotní péče uhrazena ze zdravotního pojištění)

Vyšetření fyzioterapeutem (kineziologický rozbor)     400,- Kč
Měkké a mobilizační techniky 20 minut   170,- Kč
Reflexní a vazivová masáž 20 minut   170,- Kč
Klasická masáž 20 minut   170,- Kč
Fyzikální terapie (UZ, elektroléčba, magnet, REBOX) 1 aplikace     70,- Kč
Rašelinové zábaly 1 aplikace     70,- Kč
Léčebný laser 1 aplikace     70,- Kč
Aplikace rázové vlny 1 aplikace   400,- Kč
  každá další lokalita +200,- Kč
Léčebná tělesná výchova individuální 15 minut   150,- Kč
LTV na neurofyziologickém podkladě 15 minut   200,- Kč
Manuální lymfodrenáž 60 minut   500,- Kč